Lions Club Den Helder zorgt met zijn activiteiten voor fondsen die we gebruiken voor het ondersteunen van diverse goede doelen. We ontvangen van diverse zijden verzoeken om bijdragen. Ook worden er door de club sprekers uitgenodigd om het verhaal van hun goede doel te komen vertellen.

We beoordelen al deze verzoeken aan de hand van een aantal criteria. Een belangrijk deel van de fondsen wordt besteed aan plaatselijke en regionale Nederlandse doelen, waarbij vooral gelet wordt op een groot en persoonlijk effect. Vrijwel ieder jaar wordt er ook geld geschonken aan bepaalde buitenlandse doelen, die toch ook weer een rechtstreekse en persoonlijke connectie met Nederland (liefst Den Helder) hebben.
 

Inmiddels gesteunde goede doelen:

  • Voedselbank Den Helder
  • Hospice Den Helder
  • Reddingsmuseum Den Helder
  • Dierenambulance Den Helder
  • Tesselhuus
  • Stichting on Wheels
  • Blinden in Nepal
  • Weeshuis Lion King in Bali
  • Solar Light India, werkgelegenheid voor allerarmsten
  • Umeed Gah (Huis van Hoop, dagopvang gehandicapte kinderen in Karachi)